You are currently viewing Mi smo jedina policijska Evropska organizacija koja iz svojih redova nije izbacila delegate ni clanove iz Rusije

Mi smo jedina policijska Evropska organizacija koja iz svojih redova nije izbacila delegate ni clanove iz Rusije

  • Post author:

Na zahtev delegata iz Holandije o isključenju Rusije zahvaljujući mom lobiranju kao generalni direktor delegat za Istocnu Evropu Balkan i Srbiju od 18 delegata čak 16 je glasalo protiv iskljucenja Rusije a 2 bilo uzdržano 

Kao nagradu dobio sam poziv da budem gost naših Ruskih delegata generala Ždanova i generala Martyniva kao i predsednika Putina na danu Pobede u Kremlju a svi članovi EPA dobili su mnogo benefita kod ulaska u Rusiju ( ministarstvo Policije i Odbrane će sponzorisati simpozijume, kongrese ,edukaciju članova EPA itd) kao i saradnju EPA sa ministarstvom Industrije i Trgovine Rusije (logistika).