Ko smo mi?

O nama

epa-favicon

Evropska policijska asocijacija za Srbiju i Balkan je nevladina i neprofitna organizacija osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti međusobne saradnje i koordinacije njenih članova kroz razmenjivanje iskustava u oblasti bezbednosti, a koja deluje u skladu sa načelima i statutom “Evropske policijske asocijacije” Brisel i shodno tome koristi i njena službena obeležja.

Ciljevi

Ciljevi organizacije su: razmena profesionalnog iskustva, interaktivno učešće na seminarima edukativnog karaktera, stvaranje većeg poverenja između građana i pripadnika organizacije na polju unapređenja njihove saradnje i razumevanja, pokretanje humanitarnih aktivnosti kojima se pomažu ugroženi građani i bivši pripadnici policije i vojske, javno zalaganje za unapređenje položaja pripadnika policije, vojske i lica koja privatno pružaju fizičko-tehničko obezbeđenje licima i objektima, stvaranje i uspostavljanje veze bratstva među članovima, promovisanje razmene između članova i njihovih porodica.

EPA u medijima