You are currently viewing Članovi Evropske policijske asocijacije su I LEKARI, PRAVNICI I KOŠARKAŠI: “Razmenjujemo iskustva sa kolegama iz celog sveta”

Članovi Evropske policijske asocijacije su I LEKARI, PRAVNICI I KOŠARKAŠI: “Razmenjujemo iskustva sa kolegama iz celog sveta”

  • Post author:

“Prevencija bazirana na razmeni stručnog i profesionalnog iskustva sa svim službama bezbednosti u vezi s krivičnim delima sa elementima terorizma, ekstremizma, trgovine ljudima, oružjem, narkoticima radi što boljeg rasvetljavanja bezbednosnih problema, osnovna je delatnost Evropske policijske asocijacije”, kaže za “Blic” sprski predstavnik u EPA Lazar Odžić.

Odžić, koji je generalni direktor, delegat Evropske Policijske Asocijacije za Srbiju i Istočnu Evropu, koja u svetu broji oko 2.600 članova za “Blic” je govorio o uspesima ovog Udruženja, ali i ciljevima koje ono ima. Kako kaže, u srpskoj policiji pre penzionisanja, radio je preko 20 godina kao operativac, gde je stekao veliko iskustvo koje deli sa kolegama, građanima i službama bezbednosti.

Članovi

Prema njegovim rečima, Evropska Policijska Asocijacija osnovana je 1995 godine u Briselu (jedini živi osnivač je sadašnji vršilac dužnosti generalnog sekretara EPA Andre Dekorte), a ispostave EPA postoje u svim državama članicama EU kao i na Balkanu i na Bliskom Istoku gde je EPA Srbija organizovala i osnovala ispostave.

Ukupno brojimo oko 2.600 članova u celom svetu. U Srbiji aktivnih oko 500 članova, u Istočnoj Evropi oko 1.000 članova. Osnovu članstva čine aktivni i penzionisani pripadnici policije i svih drugih službi bezbednosti matičnih država (vojska, obaveštajne službe itd), imamo i simpatizere koji nisu pripadnici službi bezbednosti nego se učlanjuju jer svojim radom i zalaganjem mogu doprineti kvalitetnom razvoju EPA na nivou matične države, a i šire. To su advokati,akademici, sportski radnici, lekari, istaknuti privrednici itd) – objašnjava naš sagovornik.