Održan godišnji Bord direkora EPA u Briselu

Održan godišnji Bord direkora EPA u Briselu

Dana 18.03.2018. godine u Briselu u Hotelu Nivelles-Sud održan je godišnji Bord direktora EPA na kome su donešene razne odluke vezane za funkcionisanje EPA. Nakon toga, priređen je koktel i ručak za sve predstavnike EPA koji su učestvovali na Bordu direktora a slike možete videti na sledećem linku.

Zatvori