SADRŽAJ VESTI

09 . 01 . 2019 by Admin EPA vesti

Članarina

Uplata članarine za 2019 godinuMole se svi članovi da izmire svoje obaveze prema Evropskoj policijskoj asocijaciji kao i prema Balkanskoj policijskoj asocijaciji.

Podaci za uplatu:
Primalac: Balkanska policijska asocijacija
Svrha: Članarina za 2019. godinu
Uplata: 3000 RSD
Žiro račun: 205-0000000250110-53